อีก 1 ความคิดของ “พ่อหลวง” พร้อมเหตุผล!!

มิมิวเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาของ “สะพานระบายน้ำ” และเป็นสะพานน้ำที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ วันนี้มิมิวจะพาไปชมภาพสพานแห่งนี้กันครับ ส่วนที่ตั้งของสะพานแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ เส้นสุขุมวิทสายเก่า ผ่านเมืองโบราณ ไปทาง อ.คลองด่าน ซึ่งสะพานนี้เป็นโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน


โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล

ซึ่งสะพานนี้ ออกแบบให้สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลบ.ม./วินาที มีงบประมาณในการก่อสร้าง 10,465.089 ล้านบาท

เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล

และสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล

เพื่อสามารถติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการ น้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
เพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด
ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปัจจุบันมีปัญหา ค่อนข้างมาก และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนิน
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วนสำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง

เป็นสพานแห่งแรกและเดียวของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นเพื่อระบายน้ำระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสะพานน้ำยกระดับและอาคารทิ้งน้ำรูปตัดตัวยู ท้องคลองกว้าง 25.0 ม. สูง 3.15 ม. ยกสูง 5.0 ม. ข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิท

หากจะไปดูจุดที่น้ำลงสู่ทะเล ต้องข้ามถนนสุขุมวิท ไปอีกฟากหนึ่ง


ความเชี่ยวกรากของสายน้ำที่ปล่อยจากสะพานน้ำยกระดับ เมื่อมองจากจุดปลายน้ำ

บริเวณปลายน้ำ มีคนทอดแห่จับปลาด้วย

สะพานข้ามคลองชายทะเล สะพานข้ามคลองสำโรง

error: Alert: Content is protected !!