เตือน! 3 พฤติกรรมเสี่ยง “ห้ามทำวันลอยกระทง”

สวัสดีครับวันนี้มิมิวได้รับรายงสานจาก เพจ สายตรงกฎหมาย โดยทนายความรัชพล ศิริสาคร เอ่ยถึงข้อควรปฏิบัติตามในเทศกาลประเพณีลอยกระทง ว่า งานประเพณีลอยกระทงอาจจะหนีไม่พ้นการเล่นไฟ ดอกไม้ธูปเทียน ดอกไม้ไฟ พลุ อื่นๆอีกมากมาย สุดแต่จะคัดเลือกมาเล่น ซึ่งถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่ด้วยความใกล้ชิด อาจจะส่งผลให้กำเนิดภัยรุนแรงได้ แล้วก็ยังเป็นความผิดตามข้อบังคับ ข้อที่ต้องระมัดระวัง ก็คือ เล่นอย่าให้กำเนิดไฟเผาไปทั่ว มิเช่นนั้นจะเป็นความผิด ลองมอง 3 ข้อผิดพลาด ที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้

1.การทำให้ไฟไหม้กับวัตถุใดๆ แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินของตนเอง ถ้ามันน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่น หรือทรัพย์สินของคนอื่น จะมีโทษสูงสุด คุก 7 ปี ปรับ แสนสี่หมื่นบาท
2.การเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ หากทำให้เกิดระเบิด จนน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่น หรือทรัพย์สินของคนอื่น จะมีโทษสูงสุด คุก 7 ปี ปรับ แสนสี่หมื่นบาท
3.ถ้าเล่นไฟไม่ดูแล หากทำให้เกิดไฟไหม้โดยประมาท ทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหาย หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของคนอื่น จะมีโทษสูงสุด คุก 7 ปี ปรับ แสนสี่หมื่นบาท
บางกรณี ยังไม่จำเป็นต้องเกิดผลสำเร็จ แค่ “น่าจะ” ก็อาจจะมีความผิดได้แล้ว ดังนั้น การเล่นไฟ พลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ ต้องระวังเป็นพิเศษ ไม่งั้นอาจเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่นๆ อีกด้วย

error: Alert: Content is protected !!